Köpinformation

REGISTRERA
 Personuppgiftslagen (523 /99)10


1. Den registeransvarige.

 Garage-Shop
 Huoltajankatu 1
 94100 Kemi
 VAT: 1999260-1
 

2. Namn på registret.

 Garage-Shop en kunddatabas


3. Ansvarig för registret

 Garage-Shop 044-0531118


4. Garage-butik i kundinformation är konfidentiell.

Uppgifter inte skall röjas till tredje part, endast fakturering och online betalningar vårdar operatörerna på deras begäran. (T.ex., samling)


5. Registret skydd

Handhavande kräver ett användarnamn och lösenord.

Fortsätt